SINH HOẠT NHÓM TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LAVANG


Nhóm trẻ Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang do cha J.B Đặng Nhật Trường hướng dẫn sẽ sinh hoạt định kỳ hằng tháng vào Chúa Nhật đầu tháng lúc 6.15pm.

Kính mời các bạn trẻ tham dự.

Bài Viết Liên Quan

CÁO PHÓ – Bà Anna Võ Thị Từ đã được Chúa g... Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna vừa mới qua đời! Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ...
GIỚI TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG Gần đây, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang có nhiều gương mặt của các bạn trẻ di dân như du học sinh, công nhân đến tham dự thánh lễ khá thường xuyên. ...
Lễ Bế Mạc Tháng Dâng Hoa KẾT THÚC THÁNG HOA DÂNG MẸ MARIA KÍNH MỜI CỘNG ĐOÀN THAM DỰ LỄ BẾ MẠC DÂNG HOA VÀ CẦU NGUYỆN LÚC 7.00PM THỨ SÁU 31/5/2019 TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪ...
BAN THƯỜNG VỤ NHIỆM KỲ 2019 – 2021 Chủ tịch Antôn Trương Tấn Phát Phó Nội Vụ  Gioakim Dương Đức Hóa Phó Ngoại Vụ Phêrô Dương Hoàng Hiệp Thư Ký  Têrêsa Nguyễn Thị Ng...
CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC MẸ LAVANG THÁNH DU 04-05-2019... ĐỨC MẸ LAVANG THÁNH DU TRUNG TÂM THÁNH MẪU LAVANG225 Hutton Road, Keysborough, Vic 3173 NGÀY 04-05-2019 Chương trình: - 1.50pm: Tập trung tại...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *