SINH HOẠT NHÓM TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LAVANG


Nhóm trẻ Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang do cha J.B Đặng Nhật Trường hướng dẫn sẽ sinh hoạt định kỳ hằng tháng vào Chúa Nhật đầu tháng lúc 6.15pm.

Kính mời các bạn trẻ tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *