SINH HOẠT NHÓM TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LAVANG


Nhóm trẻ Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang do cha J.B Đặng Nhật Trường hướng dẫn sẽ sinh hoạt định kỳ hằng tháng vào Chúa Nhật đầu tháng lúc 6.15pm.

Kính mời các bạn trẻ tham dự.

Bài Viết Liên Quan

CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT 25/8/2019 LƯU Ý CHÚA NHẬT 25/8/2019 KHÔNG CÓ THÁNH LỄ 12.30PM VÀ 5.00PM Xin Cộng đoàn thu xếp để tham dự các thánh lễ khác
LƯU Ý KHÔNG CÓ CÁC THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN DO... ĐỂ AN TOÀN TRONG VIỆC LÀM CHỖ ĐẬU XE, SẼ KHÔNG CÓ CÁC THÁNH LỄ NHƯ THƯỜNG LỆ VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU. MONG QUÝ ÔNG BÀ VÀ A...
KẾT QUẢ ĐÊM GÂY QUỸ GIỚI TRẺ THỨ SÁU 2/8/2019... Xin cảm ơn quý vị đã rộng lòng ủng hộ cho đêm gây quỹ của giới trẻ Việt Nam, nhằm khuyến khích và bảo trợ cho các bạn trẻ sẽ  đi Đại hội Giới tr...
CÁO PHÓ – Bà Anna Võ Thị Từ đã được Chúa g... Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna vừa mới qua đời! Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ...
GIỚI TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG Gần đây, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang có nhiều gương mặt của các bạn trẻ di dân như du học sinh, công nhân đến tham dự thánh lễ khá thường xuyên. ...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *