Mục Vụ Giới Trẻ Tháng 3

Chương trình sinh hoạt giới trẻ TTTMLV tháng 3:

Địa điểm: Lysterfiled Park (Horswood Rd, Lysterfield VIC 3156)

Ngày giờ: Chủ Nhật, 09-03-2020 từ 10:30am-03pm.

Thân mời các bạn trẻ gần xa đến tham dự, cùng nhau chia sẻ, cầu nguyện và vui chơi. Cha rất mong được gặp gỡ thật nhiều bạn trẻ trong dịp này.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *