LƯU Ý KHÔNG CÓ CÁC THÁNH LỄ CÁC NGÀY TRONG TUẦN DO VIỆC LÀM CHỖ ĐẬU XE

ĐỂ AN TOÀN TRONG VIỆC LÀM CHỖ ĐẬU XE, SẼ KHÔNG CÓ CÁC THÁNH LỄ NHƯ THƯỜNG LỆ VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU. MONG QUÝ ÔNG BÀ VÀ ANH CHỊ EM THÔNG CẢM.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *