CẢM ƠN TRONG VIỆC TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ

“Tất cả là hồng ân”. Trước tiên tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mọi sự diễn ra bằng an tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể và từng cá nhân trong cộng đoàn thánh Tô-ma Thiện đã hy sinh thời gian sức lực tâm trí cho việc chuẩn bị khánh thành nhà thờ mới của chúng ta.

Xin chân thành cảm ơn đến Ban Điều Hành CĐCG VN TGPM, các ban ngành đoàn thể cộng đồng, và các cộng đoàn anh em trong TGPM. Trong tình liên đới, quý vị đã hy sinh rất nhiều về mọi mặt để cùng CĐ Thánh Tô-ma Thiện làm nên giây phút lịch sử này cho TTTMLV thuộc tổng giáo phận Melbourne.

Xin chân thành cảm ơn đến các vị hảo tâm đã đóng góp tài trợ trong việc tổ chức sự kiện này.

Nguyện xin Thiên Chúa và Thánh Mẫu La vang thưởng công bội hậu cho sự hy sinh của toàn thể quý vị.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *