BAO LÌ XÌ và HOA TẾT

 

 

Bao Lì Xì Tết Xuân Canh Tý 2020
Đã Có Bán Tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
Kính Mời Cộng Đoàn Hưởng Ứng và Ủng Hộ
Gía: $3.00 một xấp – 10 bao. $5.00 hai Xấp 20 bao

Song Song Với Việc Bán Bao Lì Xì
Hoa Tết Sẽ Được Bán Vào Các Ngày
Thứ Bảy (18) và Chúa Nhật (19) Tháng Một 2020
Trước và Sau Các Thánh Lễ
Gía: $30.00 Một Chậu, $50.00 Hai Chậu
Kính Mời Cộng Đoàn Ủng Hộ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *