SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

*. KHÓA GIÁO LÝ HÔN NHÂN LẦN III SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI TRUNG TÂM CÔNG GIÁO VINH SƠN LIÊM VÀO HAI NGÀY THỨ BẢY 19 VÀ 26 THÁNG 10 NĂM NAY. VẬY AI CÓ NHU CẦU LIÊN LẠC QUÝ CHA TUYÊN ÚY ĐỂ ĐĂNG KÝ HOẶC BAN ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VN TGP MELBOURNE.

 *. Khóa Đào Tạo Giảng Viên Giáo Lý Tân Tòng: Cộng Đồng Công Giáo VN TGP Melbourne sẽ tổ chức khóa Đào Tạo Giảng Viên Giáo Lý Tân Tòng vào thứ bảy 17/08/19, 24/08/19 & 31/08/19 từ 9:00am – 4:30pm tại Giáo Xứ St. Margaret Mary’s – 51 Mitchell St, Brunswick North. Hạn chót ghi danh là Chúa Nhật 04/08/19. Mọi chi tiết xin liên lạc với quý cha tuyên úy hoặc ban đại diện Cộng đồng công giáo Việt Nam TGP Melbourne.

 

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *