CHƯƠNG TRÌNH “SUY NIỆM LỜI CHÚA” CỦA VIETCATHOLIC NEWS

CHƯƠNG TRÌNH “SUY NIỆM LỜI CHÚA” CỦA VIETCATHOLIC NEWS

Vietcatholic News trân trọng giới thiệu chương trình “Suy Niệm Lời Chúa” Phúc Âm | Chia sẻ Lời Chúa | Cầu nguyện | Nhạc suy gẫm

Sẽ được phát sóng mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy trên các mạng lưới truyền thông của Vietcatholic bắt đầu từ ngày thứ Hai 21/09/2020.

GIỜ PHÁT SÓNG (chương trình mỗi ngày sẽ được phát sóng trước một ngày)
• 8 giờ tối – Việt Nam
• 11 giờ tối – Giờ miền Đông Úc Châu
• 6 giờ sáng – Giờ California Hoa Kỳ

Do các linh mục phụ trách:
– Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
– Giuse Phạm Minh Ước, SJ
– Phaolô Nguyễn Trọng Thiên, SVD
– Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
– Giuse Nguyễn Xuân Hiếu, CSsR
– Phêrô Nguyễn Văn Cao, SJ

http://www.Vietcatholic.org/suyniemloichua
https://www.youtube.com/user/VietcatholicNews

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *