CHƯƠNG TRÌNH HÒA GIẢI VÀ TĨNH TÂM MÙA CHAY

Tĩnh tâm mùa chay năm nay, các ngày 24, 25 & 26 tháng 3, lúc 7pm sẽ do cha Giuse Trần Ngọc Tân SSS giảng thuyết, với các đề tài:

¨ Ngày I:           GIAO HÒA VỚI CHÍNH MÌNH

¨ Ngày II:         GIAO HÒA VỚI ANH CHỊ EM

¨ Ngày III:        GIAO HÒA VỚI CHÚA

Lịch hòa giải:

            * Tại Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện-TTTM LA VANG Thứ Sáu, 27-03-2020: – Lúc 7pm bằng tiếng Việt cho người lớn; lúc 8pm bằng tiếng Anh cho giới trẻ.

           *Tại Cộng Đoàn Springvale, ngày 18-03-2020, lúc 7pm

Tĩnh tâm, hòa giải là những việc làm rất cần thiết cho việc chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Phục Sinh, vậy ÔBACE hãy cố gắg sắp xếp thời gian đi tham dự tĩnh tâm và hòa giải thật sốt sáng và đầy đủ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *