CHƯƠNG TRÌNH ĐỨC MẸ LAVANG THÁNH DU 04-05-2019

ĐỨC MẸ LAVANG THÁNH DU

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LAVANG
225 Hutton Road, Keysborough, Vic 3173

NGÀY 04-05-2019

Chương trình:

– 1.50pm: Tập trung tại Tượng Đài Đức Mẹ LaVang
– 2.00pm: Lời nguyện – Xông hương
– 2.10pm: Múa Dâng Hoa (Cộng đồng)
– 2.25pm: Di chuyển kiệu. Lịch trình thứ tự
– 2.40pm: Ban Tổ Chức ngỏ lời chào đón. Đại diện Cộng đồng, Cộng đoàn và xóm giáo dâng hoa cầu cho năm Canh Tân Giáo Hội Úc
– 2.50pm: Giờ Hành hương kính Đức Mẹ
– 3.15pm: Thánh lễ Khai mạc. Chủ tịch Cộng đoàn cám ơn sau lời nguyện hợp lễ
– 4.00pm: Kết thúc

——————————

CHƯƠNG TRÌNH TÔN VƯƠNG DÂNG HOA VÀ LỄ DO CÁC XÓM GIÁO PHỤ TRÁCH TỪ 7.00PM – 8.00PM

– Thứ Hai 06-05-2019: Xóm giáo Đaminh Úy
– Thứ Ba 07-05-2019: Xóm giáo Philiphê Minh và Phaolô Hạnhy
– Thứ Tư 08-05-2019: Xóm giáo Simon Hòa
– Thứ Năm 09-05-2019: Legio Marie
– Thứ Sáu 10-05-2019: Xóm giáo Micae Hy
– Thứ Bảy 11-05-2019: Xóm giáo Augustinô Huy, Phaolô Lộc
– Thứ Hai 18-05-2019: Xóm giáo Đaminh Đạt
– Thứ Bảy 25-05-2019: Xóm giáo Augustinô Huy

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *