CHÚC MỪNG ĐỨC GIÁM MỤC VINCENT NGUYỄN VĂN LONG

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO THÁNH TÔMA THIỆN XIN HIỆP Ý TẠ ƠN CHÚA VÀ HÂN HOAN CHÚC MỪNG ĐỨC GIÁM MỤC VINCENT NGUYỄN VĂN LONG, NHÂN DỊP MỪNG KỶ NIỆM 30 NĂM LINH MỤC. NGUYỆN XIN CHÚA TUÂN ĐỔ NHIỀU ƠN LÀNH ĐẶC BIỆT ĐỂ ĐỨC CHA LUÔN AN MẠNH CỘNG TÁC HĂNG SAY VÀO CÔNG VIỆC PHỤC VỤ CHÚA, PHỤC VỤ GIÁO HỘI VÀ XÃ HỘI.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *