CÁO PHÓ – Bà Anna Võ Thị Từ đã được Chúa gọi về


Xin Cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Anna vừa mới qua đời!

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Anna được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *