GIỚI TRẺ TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

Gần đây, tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang có nhiều gương mặt của các bạn trẻ di dân như du học sinh, công nhân đến tham dự thánh lễ khá thường xuyên. Thiết nghĩ các bạn trẻ này cần được chăm sóc và lưu tâm đặc biệt, vậy cùng với ủy viên giới trẻ của Trung Tâm và sự đồng hành đặc biệt của Cha J.B Trường, xin tha thiết kêu mời các bạn trẻ tham gia nhóm trẻ của Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Đây sẽ là nơi các bạn trẻ được CHIA SẺ, HỌC HỎI và TRAO DỒI về đời sống đức tin, đồng thời THỰC HÀNH BÁC ÁI cho các đối tượng cụ thể trong xã hội.

Giới trẻ TTTM La-vang sẽ chính thức sinh hoạt vào ngày 29 tháng 6 năm 2019, nhân lễ thánh Phê-rô và Phao-lô lúc 3pm tại nhà thờ Trung Tâm. Nhóm sẽ sinh hoạt thường xuyên mỗi tháng một lần (sẽ chọn ngày giờ sau ngày khai mạc)

Các bạn muốn tham gia xin liên hệ: -Nguyễn Hoàng Hải-Ủy viên giới trẻ cộng đoàn: Mob: 0401 915 133; email: haiwork1983@yahoo.com, or  Facebook page: Giới trẻ TT Thánh Mẫu La Vang. – Nguyễn Trinh Trinh: Mob: 0422 088 933; email: ntt.writer@gmail.com

*****************

Ngoài ra, Trung Tâm còn phối hợp với St Joseph Springvale cùng cha Giuse Xuân Trường thành lập nhóm  trẻ trong vùng Đông Nam Melbourne – Các bạn sẽ sinh hoạt bằng tiếng anh tại St Joseph Springvale. Vậy rất mong quý cha Mẹ thúc đẩy con em mình liên lạc tham gia một trong hai nhóm bạn trẻ này. Mời các bạn trẻ (tuổi từ 19 đến 35) quan tâm hay có ý tổ chức sinh hoạt chung trong nhóm trẻ xin vui lòng liên lạc với anh Vũ qua số 0431 426 400, hoặc anh Lễ trong Ban Đại Diện.

 

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *