Trường Việt Ngữ La Vang

Truong Viet Ngu

Nhằm mục đích bảo tồn văn hóa và duy trì tiếng Việt, qua thông báo tuyển dụng nhân sự trên Bản Tin Cộng Đoàn Công Giáo Hoan Thiện với sự kêu gọi hợp tác thiện nguyện của Linh Mục Tuyên Úy Quản Nhiệm đương thời, Bartholomew Huỳnh San, Trường Việt Ngữ Hoan Thiện được chính thức thành lập, và bắt đằu hoạt động kể từ niên khóa 1999.

Ngay từ lúc thành lập cho đến hiện nay, Trường Hoan Thiện là một trong 5 thành viên của Hội Liên Trường Việt Ngữ Melbourne (Association for Vietnamese Culture Studies Incorporation) do Tiến sĩ Phạm Văn Lưu cùng Ban Điều Hành Liên Trường hỗ trợ và giao dịch với Bộ Giáo Dục Tiểu Bang Victoria.

Năm 1999, Trường Việt Ngữ Hoan Thiện bắt đầu khai giảng gồm 3 lớp: Mẫu Giáo, lớp 1 và lớp 2. Qua thời gian tăng trưởng và phát triển, năm 2008 trường Hoan Thiện đã hoạt động đầy đủ với các lớp từ Mẫu Giáo đến lớp 10, theo giáo trình pathway 1. Chương trình học lớp 11 và 12 vẫn được tiến hành, tùy thuộc sĩ số tối thiểu của học sinh ghi danh. Trường Hoan Thiện sinh hoạt mỗi sáng Chúa Nhật, cùng với lịch trình 4 học kỳ trong niên khóa của các trường Trung và Tiểu học tại Victoria.

“Công cha, nghĩa mẹ, ơn thầy. Nghĩ sao cho bỏ những ngày ấu thơ”

Vin vui lòng Nhấn vào đây để biết thêm thông tin và ghi danh học.

_______________________________________________________
Video – Lễ cuối năm và phát phần thưởng 2017 của trường Việt Ngữ Hoan-Thiện
Video - Lễ cuối năm và phát phần thưởng 2017 của trường Việt Ngữ Hoan-Thiện
• Một số hình ảnh trong ngày lễ phát thưởng niên học 2015
• Bé MinhSan lớp Mẫu Giáo đọc tặng bài thơ Đấng Sinh Thành trong ngày lễ phát thưởng niên học 2015