PHỤC SINH 2018

]♦ Video – Lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện
 Video - Lễ Chúa Nhật Phục Sinh 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện

Video – Lễ Vọng Phục Sinh 2018 – Lễ Tiếng Anh (Mass in English)
Video - Lễ Vọng Phục Sinh 2018 - Lễ Tiếng Anh (Mass in English)

Video – Lễ Vọng Phục Sinh 2018 – Nghi Thức Rửa Tội Anh Chị Em Dự Tòng
Video - Lễ Vọng Phục Sinh 2018 - Nghi Thức Rửa Tội Anh Chị Em Dự Tòng

Video – Lễ Vọng Phục Sinh 2018 – Nhập Lễ và Bài Giảng
Video - Lễ Vọng Phục Sinh 2018 - Nhập Lễ và Bài Giảng

Video – Suy Tôn Thánh Giá – Thứ Sáu tuần Thành 2018
Video - Suy Tôn Thánh Giá - Thứ Sáu tuần Thành 2018

Video – Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh 2018 – Cử hành 14 đàng Thánh Giá tại trung tâm Hoan-Thiện
Video - Lễ Thứ Sáu Tuần Thánh 2018 - Cử hành 14 đàng Thánh Giá tại trung tâm Hoan-Thiện

Video – Lễ Thứ Năm Tuần Thánh 2018 – Phần hai, nghi thức rửa chân và chầu Thánh Thể
Video - Lễ Thứ Năm Tuần Thánh 2018 - Phần hai, nghi thức rửa chân và chầu Thánh Thể

Tam Nhật Vượt Qua và lễ Phục Sinh 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện – Tường thuật (Khánh Phan – Truyền Thông)
Tam Nhật Vượt Qua và lễ Phục Sinh 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện - Tường thuật (Khánh Phan - Truyền Thông)

Suy Niệm 7 sự thương khó kính Đức Mẹ – Bài viết (HD Thuyền Thông)
Suy Niệm 7 sự thương khó kính Đức Mẹ - Bài viết (HD Thuyền Thông)

Một số hình ảnh lễ Suy Tôn Thánh Gía tại trung tâm Hoan-Thiện 2018
Một số hình ảnh lễ Suy Tôn Thánh Gía tại trung tâm Hoan-Thiện 2018

Một số hình ảnh tưởng niệm của khổ nạn của Chúa Giêsu tại trung tâm Hoan-Thiện 2018
Một số hình ảnh tưởng niệm của khổ nạn của Chúa Giêsu 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện

Một số hình ảnh đêm Lễ Tiệc Ly tại trung tâm Hoan-Thiện 2018
Một số hình ảnh đêm Lễ Tiệc Ly tại trung tâm Hoan-Thiện 2018

Video – Trích đoạn đêm Cầu Nguyện Taize 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện
Video- Trích đoạn đêm Cầu Nguyện Taize 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện

Một số hình ảnh Lễ Vọng Phục Sinh 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện
 Một số hình ảnh Lễ Vọng Phục Sinh 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện

Một số hình ảnh 7 sự thương khó kính Đức Mẹ
Một số hình ảnh 7 sự thương khó kính Đức Mẹ

Một số hình ảnh đêm Cầu Nguyện Taize 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện
Một số hình ảnh đêm Cầu Nguyện Taize 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện
Video- Trích đoạn Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện – Ngày 3
Video- Trích đoạn Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện - Ngày 3

Video- Trích đoạn Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện – Ngày 1
Video- Trích đoạn Tĩnh Tâm Mùa Chay 2018 tại trung tâm Hoan-Thiện - Ngày 1

Video – Lễ Thứ Năm Tuần Thánh 2018 – Phần Đầu và bài giảng
Video - Lễ Thứ Năm Tuần Thánh 2018 - Phần Đầu và bài giảng<