VIỆC ĐÓNG GÓP CHO TRUNG TÂM

  • Trước tiên chân thành cảm ơn những ai trong tuần qua đã tiếp tục đóng góp cho trung tâm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

 

  • Trong những ngày này chúng ta không có thánh lễ CN tại nhà thờ Trung Tâm, tuy nhiên việc đóng góp cho trung tâm vẫn tiếp tục. ÔBACE có thể gởi phong bì trực tiếp cho các cha tại trung tâm hoặc dưới hình thức chuyển khoản: Bank Account: Our Lady of La vang Shrine, Account No: 529783746, BSB: 083-347

Xin chân thành cảm ơn ÔBACE.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *