THƯ BỔ NHIỆM TÂN ĐIỀU HỢP VIÊN BAN TUYÊN ÚY CỘNG ĐỒNG CGVN TGP MELBOURNE, THƯ CẢM ƠN VÀ CHÚC MỪNG CỦA CỘNG ĐỒNG, THƯ TÂM TÌNH CỦA CHA ANTHONY NGUYỄN HỮU QUẢNG

Bổ-Nhiệm-Thư-của-Tổng-Giáo-Phận

Cám-Ơn-và-Chúc-Mừng-

Thư-chung-cho-CĐCGVN-6-2020


Link download Thư Bổ Nhiệm của Tổng Giáo Phận

Link download Thư Cám Ơn & Chúc Mừng Của Cộng Đồng

Link download Thư Tâm Tình Tạ Ơn và Chung Tay của Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.