THÔNG BÁO VỀ QUY ĐỊNH ĐEO KHẨU TRANG CỦA CHÍNH PHỦ TIỂU BANG VICTORIA

 
Theo thông tin cập nhật của Bộ Sức Khỏe phòng chống dịch Covid-19 Chính phủ Tiểu bang Victoria. Từ nửa đêm ngày thứ Tư ngày 22/7/2020, dân cư vùng Đại Đô Thị Melbourne và Mitchell Shire bắt buộc phải tuân thủ luật đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà trong bất cứ tình huống nào. Xin ông bà anh chị em cùng với Cộng đoàn hợp tác với Chính phủ Tiểu bang, thực hiện những điều tốt nhất hầu đem lại kết quả tốt lành cho mọi người dân trong toàn tiểu bang và cho cả chúng ta nữa. Khi thực hiện điều luật này là chúng ta đang thực thi lòng bác ái, quan tâm và yêu thương người khác.
 
Nguyện xin Chúa là Cha nhân lành hay thương xót cất đi cơn dịch khỏi thế giới chúng con đang sống để mọi người được hưởng sự bình an đích thực của Chúa trong yêu thương và tình liên đới.
 
Trân trọng kính báo
Ban Truyền Thông Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang
 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *