THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN TẠI GIA VÀ THÁNH LỄ ONLINE

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN CÙNG CHA TUYÊN UÝ
Kính mời Cộng Đoàn hiệp thông cùng hai Cha Tuyên uý trong Chương trình cầu nguyện tại gia vào mỗi tối Thứ Bảy hằng tuần vào lúc 7.30pm. Chương trình chi tiết buổi cầu nguyện sẽ được phổ biến sau.

THÁNH LỄ ONLINE MỖI CHÚA NHẬT LÚC 10.00AM
Kính mời Cộng Đoàn tham dự Thánh Lễ online vào lúc 10:00am mỗi Chúa Nhật hằng tuần. Thánh Lễ sẽ được phát hình trên website và Facebook Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *