THÁNH LỄ CÁC ĐẲNG VÀ LỄ GIỖ CỐ TỔNG THỐNG GIOAN BAOTIXITA NGÔ ĐÌNH DIỆM, 6.30PM | 02/11/2020


Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne trân trọng kính mời Cộng Đồng Dân Chúa tham dự Thánh Lễ Các Đẳng và Giỗ Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm sẽ được trực tuyến từ nhà thờ St. Margaret Mary’s North Brunswick vào lúc 6 giờ 30 tối thứ Hai ngày 02 tháng 11 năm 2020 qua các đường link:

– Facebook Cộng Đồng CGVN TGP Melbourne:
https://www.facebook.com/cdcgvnmelb

– Facebook và Youtube Cộng Đoàn St. Margaret Mary:
https://bit.ly/35lYiR9
https://youtu.be/31b9gZVpDsk

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *