CHƯƠNG TRÌNH LỄ CÁC NGÀY TẾT TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

9.00pm Thánh Lễ Giao Thừa – Thứ Sáu 24/01/20 (không có bắn pháo bông nhưng có đốt pháo)

Mùng 1 Tết: Cầu Bình An Năm Mới – Thứ Bảy 25/01/20

11.00am Thánh tẩy trẻ em tại nhà nguyện

3.00pm Hành Hương Cầu bình an cho năm mới

7.00pm Lễ Tạ Ơn và Cầu Bình An Năm Mới – cũng là lễ Vọng của Chúa Nhật III TN

Mùng 2 Tết: Cầu Cho Ông Bà Tổ Tiên – Chúa Nhật 26/01/20

10.00am – Thánh lễ và sau lễ có viếng tường tưởng niệm cầu nguyện cho ông bà tổ tiên.

5.00pm Lễ Chiều Chúa Nhật Trong nhà nguyện.

Mùng Ba Tết: Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm – thứ Hai 27/01/20

11.00am, Mừng Quốc Khánh Úc, Cầu cho đất nước con người và công ăn việc làm. Cộng đoàn tổ chức tiệc chia tay cha Tuyển – Xin mỗi gia đình đem 1 dĩa thức ăn để cùng chia sẻ.

Lưu ý: Tất cả những sinh hoạt trong những ngày đầu xuân sẽ được tổ chức bên nhà thờ mới. Ngoại trừ thánh tẩy trẻ em và lễ 5.00pm Chúa Nhật ở nhà nguyện.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *