LIÊN QUAN ĐẾN ĐẠI DỊCH CORONAVIRUS, ĐỂ TRÁNH LÂY NHIỄM, BẢO VỆ SỨC KHỎE MỌI NGƯỜI, TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG THÔNG BÁO

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang tạm ngưng các Thánh lễ, sinh hoạt và hội họp tại Trung Tâm cho đến khi được thông báo lại.

Để đáp ứng nhu cầu thiêng liêng và tạo điều kiện cho ông bà anh chị em muốn đến cầu nguyện, Nhà thờ Trung Tâm sẽ:

– Mở cửa từ 9.00am-8.00pm mỗi ngày
– Mình Thánh sẽ được đặt từ 10.00am -11.00am và từ 7.00pm-8.00pm mỗi ngày
– Mỗi Thứ Bảy sẽ có giờ cầu nguyện chung tại gia cùng hai Cha Tuyên úy lúc 7.30pm. Lưu ý đây là giờ cầu nguyện chung tại nhà của quý ông bà anh chị em và sẽ không phát online trên website và Facebook Cộng đoàn.
– Mỗi Chúa Nhật sẽ có Thánh lễ online lúc 10.00am trên website và Facebook Cộng đoàn

Cộng đoàn có thể tham dự Thánh lễ tiếng Anh online ở đây

https://melbournecatholic.org.au/mass

Cộng đoàn có thể tham dự Thánh lễ tiếng Việt online ở đây

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMGgrX5khxQWimKfzfa7dQWDdXlh-IG-y

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *