LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ 29/6/2020

Thứ Hai, 29/6/2020, Lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô lúc 10.00am và 7.00pm.
(Lễ 7.00pm có livestream)
Kính mời ông bà anh chị em tham dự và hiệp thông.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *