LỄ GIỖ CHA CỐ BARTHÔLÔMÊÔ HUỲNH SAN: SAU GIỜ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HCG, THỨ BẢY 10/10/2020

Kính mời Cộng đoàn tham dự Thánh lễ giỗ trực tuyến Cha Cố Barthôlômêô Huỳnh San.

Ngày giờ: Sau Giờ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp lúc 3.00pm, Thứ Bảy ngày 10/10/2020.

Thánh lễ được trực tuyến trên Facebook, Youtube và website của Trung tâm.

Xin ông bà anh chị em gần xa hiệp thông.

Facebook:
https://www.facebook.com/tttm.lavang.melbourne/

Youtube:
https://www.youtube.com/c/truyenthonglavang

Website:
https://trungtamthanhmaulavang.org.au/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *