LÀM VỆ SINH NHÀ THỜ

Trung Tâm bắt đầu sinh hoạt trở lại. Nên nhu cầu làm vệ sinh nhà thờ rất cần. Vậy ông bà anh chị em và các hội đoàn trước đây đã quảng đại đăng ký làm vệ sinh, xin tiếp tục làm theo như lịch đã sắp. Và nếu cá nhân nào chưa đăng ký, mà nay có ý định phục vụ, xin liên lạc với anh Hiền: 0430 517 167.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *