Đặt Mua Sách TRỞ VỀ̀ của Thầy Đoàn Khôi

Sách TRỞ VỀ của thầy Đoàn Khôi đã bán hết. Cộng Đoàn có nhu cầu cần mua, xin email về info@trungtamthanhmaulavang.org.au và số lượng sách cần mua. Thầy Khôi sẽ in thêm và gởi về cộng đoàn.
Dưới đây là bài mới của Thầy đã có đăng trên báo Dân Chúa
QUA ĐI VÀ CUỘC SỐNG – Đoàn Khôi msc – Bài viết cho tháng Bảy