CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2020

CHƯƠNG TRÌNH TUẦN THÁNH VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH 2020
Tất cả các chương trình sẽ được livestream trên Facebook và website Cộng đoàn

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 9/4/2020
– Kinh Phụng Vụ: 8.00am
– Thánh lễ Tiệc Ly: 7.30pm
– Chầu Thánh Thể: Ngay sau Thánh lễ

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 10/4/2020
– Kinh Phụng Vụ: 8.00am
– Đi Đàng Thánh Giá: 10.00am
– Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa và Suy Tôn Thánh Giá: 3.00pm

THỨ BẢY TUẦN THÁNH 11/4/2020
– Kinh Phụng Vụ: 8.00am
– Thánh lễ Vọng Phục Sinh: 8.00pm

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 12/4/2020
– Thánh lễ Mừng Chúa Phục Sinh: 10.00am

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *