Chương trình Tĩnh tâm và Cầu nguyện của hai sơ dòng Nử Tử Cát Minh

Hai sơ Maria Assunta Lưu Thị Mai Phương và Maria Carmeline Đặng Thị Trường Nghi thuộc dòng Nữ Tử Cát Minh Việt Nam (Pkarm) sẽ có buổi Tĩnh tâm và Cầu nguyện chủ đề “Tình Yêu Thiên Chúa và được đổi mới bởi Chúa Thánh Thần” tại Trung Tâm Vinhsơn Liêm.

– Thời gian:
▸ Thứ Sáu 9/6/23 từ 6.30pm đến 9.00pm
▸ Thứ Bảy 10/6/23 từ 1.00pm đến 7.00pm
– Địa điểm: Trung Tâm Vinhsơn Liêm, 85-95 Mt Alexander Rd, Flemington, VIC 3031

Chương trình chi tiết đính kèm, hai sơ kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *