CHƯƠNG TRÌNH “LỜI CA NGUYỆN CẦU” VÀ “SUY NIỆM LỜI CHÚA” CỦA VIETCATHOLIC NEWS

CHƯƠNG TRÌNH “LỜI CA NGUYỆN CẦU”
Thưởng thức | Tâm tình | Cầu nguyện
Hát là cầu nguyện hai lần

Sẽ được phát sóng vào mỗi Chúa Nhật hằng tuần
Bắt đầu từ Chúa Nhật 27/9/2020

Giờ phát sóng
7.00pm – Melbourne, Sydney
4.00pm – Perth
4.00pm – Việt Nam
2.00am – California
5.00am – New York

 

CHƯƠNG TRÌNH “SUY NIỆM LỜI CHÚA” CỦA VIETCATHOLIC NEWS

Vietcatholic News trân trọng giới thiệu chương trình “Suy Niệm Lời Chúa” Phúc Âm | Chia sẻ Lời Chúa | Cầu nguyện | Nhạc suy gẫm

Sẽ được phát sóng mỗi ngày từ Thứ Hai đến Thứ Bảy trên các mạng lưới truyền thông của Vietcatholic bắt đầu từ ngày thứ Hai 21/09/2020.

GIỜ PHÁT SÓNG (chương trình mỗi ngày sẽ được phát sóng trước một ngày)
• 8 giờ tối – Việt Nam
• 11 giờ tối – Giờ miền Đông Úc Châu
• 6 giờ sáng – Giờ California Hoa Kỳ

Do các linh mục phụ trách:
– Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
– Giuse Phạm Minh Ước, SJ
– Phaolô Nguyễn Trọng Thiên, SVD
– Anthony Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
– Giuse Nguyễn Xuân Hiếu, CSsR
– Phêrô Nguyễn Văn Cao, SJ

http://www.Vietcatholic.org/suyniemloichua
https://www.youtube.com/user/VietcatholicNews

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *