TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG & THIẾU NHI THÁNH THỂ

Trường Việt Ngữ sẽ nghỉ Học Kỳ III từ Chúa nhật 22/09/2019 và bắt đầu sinh hoạt lại vào Chúa nhật 06/10/2019. Mong quý phụ huynh ghi nhớ để đưa đón con em mình đúng giờ.

Bài Viết Liên Quan

CẢM ƠN TRONG VIỆC TỔ CHỨC KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ... “Tất cả là hồng ân”. Trước tiên tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mọi sự diễn ra bằng an tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn các ban ngành đoàn thể và...
THỨ TƯ LỄ TRO 26-02-2020 Thứ Tư lễ tro sẽ có hai thánh lễ: 10 am và 07 pm. Chúng ta được mời gọi ăn chay kiêng thịt nhằm tiết kiệm để làm việc bố thí. ...
HỌP PHỤ HUYNH THIẾU NHI THÁNH THỂ Để gặp gỡ, trao đổi và chuẩn bị tốt cho năm học mới này, xin kính mời phụ huynh TNTT đến tham dự buổi họp tại nhà thờ cũ, lúc 13.30 ngày 01-03-2020. X...
Mục Vụ Giới Trẻ Tháng 3 Chương trình sinh hoạt giới trẻ TTTMLV tháng 3: Địa điểm: Lysterfiled Park (Horswood Rd, Lysterfield VIC 3156) Ngày giờ: Chủ Nhật, 09-03-2020 từ 10:30...
Mục Vụ Gia Đình Tháng 3 Kính mời cộng đoàn đến tham dự chương trình mục vụ gia đình vào tối thứ Tư, ngày 04-02: Thánh lễ: 7pm và sau đó là Hướng dẫn và chia sẻ. ...
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG Cộng đồng CGVN Melbourne sẽ tổ chức chương trình giáo lý hôn nhân trong năm 2020 : Khóa Giáo Lý I: Ngày Học: Thứ Bả y 14/03/20 & 21/03/20; Thời Gi...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *