TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG & THIẾU NHI THÁNH THỂ

Trường Việt Ngữ sẽ nghỉ Học Kỳ III từ Chúa nhật 22/09/2019 và bắt đầu sinh hoạt lại vào Chúa nhật 06/10/2019. Mong quý phụ huynh ghi nhớ để đưa đón con em mình đúng giờ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *