CHIẾN DỊCH “ẤM LÒNG MÙA COVID”

Trong thời gian qua bệnh dịch kéo dài, hậu quả nhiều người mất việc, không có thu nhập, hoặc neo đơn khó khăn vì sống cách ly. Bắt nguồn từ Lời Chúa: “Chính anh em, hãy cho họ ăn” (Mt 14,16), Giới trẻ TTTM La Vang phát động phong trào “Ấm Lòng Mùa Covid” bằng việc thiện nguyện phục vụ và sẻ chia những nhu yếu phẩm cho những ai cần đến sự hỗ trợ. Vậy tất cả những ai có nhu cầu xin liên lạc:

Quang: 0431 155 776
Hải: 0401 915 133
Mạnh: 0426 730 373
Vivian: 0402 445 569

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *