CĐCGVN TGP MELBOURNE – GÂY QUỸ HỖ TRỢ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

poster-gay-quy-chong-covid-hdgmvn

Link download

 
CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM TỔNG GIÁO PHẬN MELBOURNE
GÂY QUỸ HỖ TRỢ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM TRONG CÔNG CUỘC CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19

Quý vị có thể gửi tới quý Cha Tuyên Úy và Ban Mục Vụ các Cộng Đoàn hoặc chuyển khoản vào các trương mục sau, xin nhớ ghi chú “Support HDGMVN”

TRƯƠNG MỤC CỘNG ĐỒNG CGVN TGP MELBOURNE
Account Name: Vietnamese Catholic Community – Melbourne
BSB: 063217
Account Number: 10455074

TRƯƠNG MỤC TRUNG TÂM THÁNH VINCENT LIÊM
Account Name: St Vincent Liem Vietnamese Catholic Community
BSB: 083355
Account Number: 628745710

TRƯƠNG MỤC TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
Account Name: Our Lady of La Vang Shrine
BSB: 083347
Account Number: 529783746

Mọi chi tiết xin liên lạc:
Thư Ký: Chị Hồ Thị Thanh 0403 419 798, thanh.htt@gmail.com
Thủ Quỹ: Chị Quách Thị Sáng, 0434 361 579, sangfootscray@gmail.com

Link Youtube

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *