CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI TÌNH THƯƠNG – PROJECT COMPASSION 2020 CỦA CARITAS AUSTRALIA

Với tinh thần sống mùa chay: Cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái, Tổng Giáo phận Melbourne kêu gọi ông bà anh chị em quảng đại ủng hộ chương trình Bác Ái Tình Thương (Project Compassion) của Caritas-Australia. Vậy trong mùa chay này, xin cộng đoàn tiết kiệm cho công cuộc bác ái này. Nguyện xin Thiên Chúa ban cho ÔBACE một mùa chay thánh thật thánh thiện và đầy ý nghĩa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *