BAN BẢO TRÌ

Chân thành cảm ơn anh Giuse Nguyễn Khánh Hưng đã quảng đại đón nhận công việc vai trò Phó Ban Bảo Trì Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Nguyện xin Chúa ban cho anh dồi dào sức khỏe và bình an. Những ai muốn tham gia Ban Bảo Trì xin liên lạc với anh Hưng: 0411 450 406.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *