Dư Âm Thánh Lễ Tiệc Ly – Thơ Minh Liên

Hôm nay Thánh Lễ Tiệc Ly

Được nghe cha giảng một bài thật hay.

Ý nghiã việc rửa chân này

Là Chúa muốn dạy về tình yêu thương

Chúa dạy về điều khiêm nhường

Bác ái, tha thứ, hy sinh nên làm

Đức Giêsu là Thầy là Chúa

Mà lại đi cúi xuống rửa chân

Cho các môn đệ của mình

Anh em lấy đó mà theo gương Thầy

Hãy luôn ghi nhớ lời Thầy

Yêu người chẳng khác như Thầy đã yêu

Anh em môn đệ với nhau

Hãy yêu như thể là yêu chính mình

***

Nghe cha giảng về nhà suy nghĩ

Đầu óc tôi như được mở ra

Chúa yêu Chúa dựng nên ta

Chúa cho ta được làm con của Ngài

Chúa cho ta có trí khôn

Thông minh, sức khỏe hoàn toàn tự do

Còn cho ta được lucky

Sống ở Nước Úc không lo thiếu tiền

Không lo chạy gạo hàng ngày

Lo không có củi để mà thổi cơm

Không lo thiếu áo, thiếu chăn

Phải chịu cơn rét mỗi khi đông về

Không sợ xăng cạn trong xe

Nhiên liệu không thiếu vì ta có tiền

Thật là cuộc sống như tiên

So với tất cả những người kém may

Bất hạnh trên cõi đời này!

Sáng lo bữa sáng, chiều lo bữa chiều!

Thất nghiệp chẳng có tiều tiêu!

Lỡ mà đau ốm thì càng nhiêu khê!

Chưa kể mỗi khi đông về

Thiếu chăn, thiếu áo co ro thân gầy

Chúa dạy: cả những người này

Đều là con Chúa, đều là anh em

Đều là chi thể của Ta

Đều là con cái một Cha trên trời

Chúa muốn ta thay cho Người

Mà đem Chúa đến với người khổ đau!

Với người bất hạnh, kém may!

Với người không có niềm vui trong đời!

Với người không có nụ cười!

Với người không đủ áo quần che thân!

Với người bệnh hoạn, đơn côi!

Với người xã hội đã từng gạt ra!

Chúa nói: con hãy thay Ta

Mang đến cho họ một điều gì vui

Mang đến cho họ nụ cười,

Bằng điều thăm viếng, bằng lời ủi an,

bằng sự giúp đỡ trao ban

Miếng cơm manh áo, thuốc thang ân cần

Xem họ như là người thân

Người trong giáo xứ, người trong cộng đoàn

Để họ cảm nhận được rằng

Trong con có Chúa, có tình yêu thương.

***

Hôm nay Thánh Lễ Tiệc Ly

Tôi đã học được một điều thật hay

Đó là từ trước đến nay

Chúa luôn yêu mến con người trần gian

Chúa xuống chuộc tội thế gian

Bằng lòng chịu chết treo trên thập hình!

Đó là một sự hy sinh

Độc nhất cô nhị, không ai dám làm.

Minh Liên 06/04/2023


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *