Chúc Mừng Bổn Mạng Ban Truyền Thông – Thơ Minh Liên

Lễ mừng bổn mạng Ban Truyền Thông

Cộng đoàn tham dự thật là đông

Cũng là bổn mạng Ban Gây Qũy

Thánh lễ hôm nay đẹp lạ lùng

Hai cha chủ tế, có thầy Hòa

Ca đoàn Tình Mẹ hát thánh ca

Lời ca thánh thót dâng lên Chúa

Cảm tạ hồng ân Chúa bao la hải hà

***

Tôi muốn thank you Ban Truyền Thông

Các anh, các chị thật có công

Hy sinh công sức, thời gian quý

Đóng góp công lao thật hết lòng

Tôi thật hâm mộ Ban Truyền Thông

Những người có Chúa ở trong lòng

Ở trong công việc đem Chúa đến

Phục vụ tha nhân khắp xa gần

Bằng hình ảnh đẹp, bằng gương sáng

Bằng bước chân đi chẳng ngại ngần

***

Xin được mến chúc Ban truyền Thông:

Vẫn luôn có Chúa ở trong lòng

Vẫn luôn hăng hái đem Chúa đến

Cho người biết Chúa ngày thêm đông.

Minh Liên 22/10/2023


0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *