Lời Chúa Hằng Tuần – Chúa Nhật IV Phục Sinh 2019 – Thơ Hoàn Vũ

         Tư duy luận cứ quy trình:

Khổ hình chết đoạn phục sinh cứu đời.

        Băm ba năm sống kiếp người,

Dẫn đường chân lý rạng ngời thẳng ngay.

        Góp gom chiên lại thành bày,

 Nhưng đoàn chiên có con này con kia.

        Chúa đà nhận định phân chia:

Con nào biết Chúa thì nghe tiếng Ngài.

        Chiên nào kiên nhẫn miệt mài,

 Đoạt hai hạnh phúc: tương lai tươi mầu.

        Thiên đàng hỏa ngục là đâu?

Ở ngay trên quả địa cầu đang quay.

        Nếu không hạnh phúc đới này,

Đừng mong hạnh phúc những ngày đời sau.

                  Hoàn Vũ

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *