Thiếu Nhi Thánh Thể

THTH-HuynhTruongCác Huynh Trưởng:

Top left:  Minh Nguyễn

Top right: Nam Nguyễn

Bottom left: Duyên Nguyễn

Middle: Helen Nguyễn

Bottom right: Jessica Nguyễn

********************************************************************

TRUNG THU 2017 TẠI TRUNG TÂM HOAN-THIỆN

Hình ảnh sinh hoạt đêm trung thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Hình ảnh sinh hoạt đêm trung thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện

Video – Văn Nghệ Trung Thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện part 1 of 2
video - Văn Nghệ Trung Thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện part 1 of 2

Video – Văn Nghệ Trung Thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện part 2 of 2
video - Văn Nghệ Trung Thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện part 2 of 2

Thiếu Nhi Thánh Thể và Under The Sea camp – 2017

Hình ảnh sinh hoạt Thếu Nhi Thánh Thể Hoan-Thiện tại Under The Sea camp – 2017
Hình ảnh sinh hoạt đêm trung thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện

Video – Thiếu Nhi Thánh Thể Hoan-Thiện sinh hoạt tại camp Under The Sea – 2017
Video - Thiếu Nhi Thánh Thể Hoan-Thiện sinh hoạt tại camp Under The Sea - 2017

Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện 2018
 Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện 2018

♦ Những hình ảnh sinh hoạt của Phụ Huynh TNTH Tôma Thiện Keysborough 2018
Những hình ảnh sinh hoạt của Phụ Huynh TNTH Tôma Thiện Keysborough 2018
——————————
Chương trình sinh hoạt của Thiếu Nhi Thánh Thể 2017

———————————-
Hình ảnh sinh hoạt cuối năm 2017 Thếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện
Hình ảnh sinh hoạt cuối năm 2017 Thếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Tôma Thiện

Thiếu Nhi Thánh Thể – Đội Trưởng Tuyên Hứa – 2017

Video Sinh Hoạt

♦ Youth Mass
Youth Mass

MOTHER’S DAY 2017

♦ Hand out gifts to Mums on Mother’s day 2017
Hand out gifts to Mums on Mother

♦ TNTH speech on Mother’s day 2017
TNTH speech on Mother

♦ Thiếu Nhi Thánh Thể trong ngày lễ Mother’s day 2017
Thiếu Nhi Thánh Thể trong ngày lễ Mother

♦ Nghiã Sĩ múa tặng mẹ on Mother’s day 2017
Nghiã Sĩ muá tặng mẹ on Mother

♦ Youth Mass
Youth Mass