Tham Khảo

Bên dưới là những bài vở, sưu tầm cùng những trang mạng hay, hy vọng là các trang này có thể đem hữu ích cho chúng ta trong công việc tìm tòi, hiểu biết và sống đạo tốt đẹp, xứng đáng hơn.
• Đại Lễ Phục Sinh 2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện
• Bài viết ghi lại sinh hoạt trong ba ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 tại Trung Tâm Hoan Thiện
• Thầy La-da-rô Antôn Phạm Xuân Tạo tâm tình Tĩnh Tâm Mùa Chay 2016 cùng Cộng Đoàn tại Trung Tâm Hoan Thiện
• Pope at Easter Vigil urges us to let Risen Christ into our lives
• Bài Giảng Lễ Vọng Phục Sinh của Ðức Thánh Cha Phanxicô
• Mẹ Têrêsa sẽ được tuyên thánh vào ngày 04.09.2016

• Tường trình Hai ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng 18 và 19/12/2015 với Linh Mục Giuse Đinh Thanh Bình tại Trung Tâm Hoan Thiện
1. Xin vui lòng nhấn vào đây đễ download audio nghe Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015 Phần I với Linh Mục Giuse Đinh Thanh Bình tại Trung Tâm Hoan Thiện
2. Xin vui lòng nhấn vào đây đễ download audio nghe Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015 Phần II với Linh Mục Giuse Đinh Thanh Bình tại Trung Tâm Hoan Thiện