THƯ CẢM ƠN VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP TRONG TÀI KHÓA 2019-2020

TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG
CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO THÁNH TÔMA THIỆN
225 Hutton Road, Keysborough, Vic. 3173
Điện thoại: +61 3 9701 6033 – Email: Tmlavangmel@gmail.com
 
THƯ CẢM ƠN VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP TRONG TÀI KHÓA 2019-2020
 
Keysborough 01/08/2020
 
Kính gởi Ông Bà Anh Chị Em
 
Lời đầu tiên con xin gởi đến ÔBACE lời chúc bình an trong Chúa Ki-tô và Thánh Mẫu La Vang.
 
Đại diện cộng đoàn, Hội Đồng Mục Vụ và Ban Thường Vụ cộng đoàn Thánh Tô-ma Thiện, con xin bày tỏ lòng tri ân đến ÔBACE. Trong suốt tài khóa 07/2019-07/2020 vừa qua ÔBACE đã hy sinh dành dụm mỗi tuần để quảng đại đóng góp cho cộng đoàn cho việc xây dựng và phát triển cộng đoàn về tinh thần cũng như vật chất. Quả thật đó là sự hy sinh bền bỉ của ÔBACE. Con tin rằng những sự hy sinh đó phát xuất từ lòng yêu mến rất đặc biệt của quý vị đã dành cho cộng đoàn.
 
Sự hy sinh và lòng quảng đại của ÔBACE rất đáng trân trọng và biết ơn. Nguyện xin Chúa thánh hóa, ghi công và ân thưởng cho công việc tốt lành của quý vị.
 
Về Việc PHÁT HÀNH BÌ THƯ DÂNG CÚNG TÀI KHÓA 07/2020-07/2021
 
1. Từ tài khóa 2020-2021, Trung tâm sẽ phát hành 12 tuần-bì thư cho một tài khóa, thay vì 52 tuần-bì thư như những tài khóa trước. (Về việc này, nếu có đề nghị riêng, xin cho ban gây quỹ Cộng đoàn biết)
 
2. Xin cho Ban Gây Quỹ Cộng đoàn biết nếu:
– Có sự thay đổi số tiền đóng góp
– Địa chỉ, và thông tin liên lạc
– Cách thức đóng góp: chuyển khoản/tiền mặt
 
* Liên lạc ban gây quỹ:
Lucia Nguyễn Kim Trang
Mobile: 0403 184 537
Email: kim_enterprises@hotmail.com
 
Một lần nữa thay mặt cho cộng đoàn, con xin chân thành cảm ơn ÔBACE. Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh Mẫu La Vang và Thánh Tô-ma Thiện ban muôn ơn lành trên quý vị và toàn thể gia đình.
 
Kính thư
 
Lm. Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường
T.U CĐ Tô-ma Thiện – TTTM La vang
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *