Chúa Nhật 27-01-2019 Thường Niên III Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Người dân làng Na-da-rét chăm chú quan sát “nhất cử nhất động” của Chúa Giê-su trong chuyến về thăm quê nhà, để xem những tiếng đồn về người con bác thợ mộc này có đúng hay không. Có thể một số ít trong họ tin rằng Người là vị ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến. Còn đám đông thì bán tín bán nghi, tại sao anh thanh niên Giê-su này, con ông Giu-se và bà Ma-ri-a, vốn làm nghề thợ mộc trong thôn xóm, hàng xóm láng giềng với họ, lại khiến họ phải ngỡ ngàng thán phục vì những gì miệng Người nói ra. Họ đâu ngờ nhờ Người, ngôi làng Na-da-rét bé nhỏ của họ được cả thế giới biết đến. Họ càng không ngờ Người không chỉ là một ngôn sứ, nhưng còn là Đấng Cứu tinh của cả nhân loại, là Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người. Những gì Cựu Ước loan báo trước được ứng nghiệm nơi Người, qua lời nói, việc làm, cũng như qua mọi sự kiện xảy ra trong cuộc đời Người.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn coi trọng việc gần gũi Chúa trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt những giờ khắc cầu nguyện hay tham dự thánh lễ. Đó là những giây phút làm cho đời con thêm ý nghĩa. Amen.

LIVING WORD

This week marks the beginning of the liturgical use of the gospel of Luke that will feature throughout this year. The choice of passage to begin our journey with Luke is most appropriate. We have the first four verses of the gospel in which the writer makes his purpose clear. We then skip over all the infancy narrative and pick up again in chapter 4 of the gospel where Jesus makes his first public appearance.

Jesus returns to the synagogue in which he has worshipped all his life. He is given the scroll of Isaiah to read and reads the first two verses of Isaiah, chapter 61. But in the middle of this passage he flips back to chapter 58 of Isaiah and reads an additional line, ‘to set the downtrodden (oppressed) free’. This event in Nazareth is sometimes referred to as Jesus’ inauguration or declaration of mission. The inclusion of the additional verse from Isaiah signals very clearly the way in which Jesus will be portrayed throughout this particular gospel. The gospel of Luke is characterised by the focus of Jesus’ mission on the outcast; the oppressed; the downtrodden.

The gospel of Luke is often described as a gospel of compassion. Throughout the gospel we see Jesus enact the verses from Isaiah – bringing good news to the lowliest of society; inviting the least to share in the reign of God. In fact, having read from the scripture, Jesus’ very simple homily on the text is ‘This text is being fulfilled today even as you listen’. Jesus declares himself to be acting out and fulfilling the prophecy of Isaiah. This short extract from Isaiah that Jesus adopted as his own ‘mission statement’ is indeed a mission statement for all Christian people. This is what we too are called to do.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *