Chúa Nhật 13-01-2019 Thường Niên I Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu chịu Thánh Gioan Tẩy Giả làm phép rửa ở sông Giođan, để được Chúa Cha xác nhận là Con yêu dấu Người, được Chúa Thánh Thần sai đi loan báo tin mừng. Từ đó, Chúa Giêsu luôn chu toàn sứ mạng, không bao giờ chểnh mảng trách nhiệm.
Ngày chịu phép Thánh Tẩy, chúng ta đã thề hứa từ bỏ ma quỷ, xa tránh tội lỗi. Nhưng thật ra chúng ta đã vấp phạm biết bao nhiêu lần. Biết tội là xấu nhưng không dễ gì xa lánh. Kinh nghiệm này thánh Phaolô đã từng trải: “Việc thiện tôi muốn làm nhưng lại không làm. Điều dữ tôi muốn lánh nhưng lại làm”. Đó là thân phận con người hèn yếu bất toàn của chúng ta.
Mỗi người cần ý thức điều đó để luôn tin tưởng, trông cậy cầu khẩn Chúa nâng đỡ, nhất là không bao giờ ngã lòng thất vọng khi lỡ lầm sa ngã, mà phải nhớ Chúa là Cha nhân từ quãng đại thương giúp ăn năn sám hối.
(Trích “Tất cả là hồng ân”).

*********

LIVING WORD
John makes clear to the people that the baptism he performs is with water but the baptism by Jesus is with the Holy Spirit. John preached a baptism of repentance. In keeping with his Jewish tradition, John called upon the people to make a public declaration of their wrong-doing and commitment to be washed clean of this sinfulness and desire to live in right relationship with God and others. The baptism to which he refers is the complete change of heart and mind that comes through the Holy Spirit and results from a person accepting the message of Jesus.
‘You are my Son, the Beloved; my favour rests on you.’ This declaration by the voice from Heaven – the voice of God – is an amalgamation of two earlier pieces of scripture: ‘You are my son; today I have begotten you’ (Ps 2:7) and ‘Here is my servant, whom I uphold, my chosen, in whom my soul delights’ (Is 42:1). The fact that it is uttered before Jesus has begun his ministry is a sign to all of us that God delights in us for who we are, not for what we have achieved in our lives.
The baptism event in the gospels is a moment of revelation of the Trinitarian nature of God. The Holy Spirit descends upon Jesus in the form of a dove whilst the voice of God is heard to declare of Jesus, ‘You are my Son.’ It is a unique moment in the scriptures where the three persons of God are individually and collectively revealed. Although the scriptures do not explicitly name God as Trinity, by the time of Paul’s early writings, blessings in the name of Jesus, God and the Holy Spirit are frequent. Despite this, Trinity continues to be a difficult concept for many Christians.