Chúa Nhật 03-02-2019 Thường Niên IV Năm C – Suy Niệm

SUY NIỆM

Tin mừng tuần trước CN III, Chúa Giê-su công bố một năm hồng ân, một thời đại mà ơn cứu độ, sự giải thoát vượt ra khỏi ngôi làng Nazareth nhỏ bé, vượt ra khỏi khuôn khổ truyền thống Do-thái thời xưa mà đến tận chân trời góc biển, nơi mà có những con người nghèo khổ nhất. Chính vì TIN MỪNG mà Chúa Giê-su công bố  đó, Ngài đã bị chống đối bởi những người thân quen đồng hương với Ngài. Việc Chúa Giê-su bị chống đối và khước từ được kể lại trong tin mừng CN IV hôm nay gợi cho chúng ta vài điều để suy nghĩ.

Sự phổ quát của ơn cứu độ-Lòng Chúa xót thương. Dân Do-thái xưa không chấp nhận lòng xót thương vô hạn của Thiên Chúa. Họ không chấp nhận một Thiên Chúa quá nhân từ khác với ý nghĩ của họ, đặc biệt họ càng không chấp nhận một Ngôi Hai Thiên Chúa lại là con của bà Maria và ông Giuse giản dị như họ. Bởi vì Thiên Chúa của họ phải ở trong khuôn khổ suy nghĩ của họ. Nhìn lại cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chúng ta đôi khi cũng gặp khó khăn phải nghe “những lời chói tai” của Chúa Giê-su hay phải thực hành những đòi hỏi triệt để của Tin mừng. Thay vào đó chúng ta lại đòi hỏi Thiên Chúa phải trở nên giống như mình mong muốn để “thuận tiện” cho cuộc sống của chúng ta.

Tin mừng hôm nay cho ta thấy việc loan báo Tin mừng cho dân ngoại, việc chia sẻ tình thương và ơn cứu độ cho dân ngoại là một ơn gọi, chúng ta được diễm phúc chia sẻ. Để trở thành chứng tá Tin mừng cho thế giới hôm nay là một chuyện không dễ dàng, nó đòi hỏi sự nhẫn nại, thậm chí hy sinh và đương nhiên là cần có ơn Chúa. Tuy nhiên nếu chúng ta tin tưởng Thiên Chúa là cùng đích của chúng ta, thì chúng ta sẽ đủ can đảm hy sinh vì Ngài. Nếu chúng ta thật sự muốn trở nên giống Ngài là Đấng nhân từ và đầy lòng xót thương, thì chúng ta hãy học ở nơi Đức Giê-su đó là chấp nhận thử thách và hy sinh bản thân.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết mở lòng đón lấy lời Chúa với hết lòng yêu mến tôn thờ, và ban cho chúng con sự can đảm để dấn thân trong việc loan báo Tin mừng bằng những gương lành trong đời sống hàng ngày chúng con. (J.B Trường)

Salvation for all

Luke is written for a predominantly non-Jewish (gentile) Christian community. Although it had been resolved that one did not have to become a Jew to become a Christian there was still a lingering doubt about preference being given to the Jews. The gospel writer goes to great lengths to reassure his audience community that the message of Jesus was for all people – gentile and Jew alike. This week’s gospel is one of many passages that feature gentile people receiving God’s acceptance and favour. It’s a clear message that the salvation promised by Jesus is available to all who seek it.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *