Cảm nghiệm ngày Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Bài viềt – Lucy Phạm – Truyền Thông
Trải qua dòng lịch sử 21 thế kỉ, tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp đã đi sâu vào lòng nhân loại, đặc biệt là dân Việt Nam chúng ta vì không ai đến với Mẹ mà phải về tay không. Nhìn lên Mẹ Maria, không có ngòi bút nào viết hết về Mẹ. Cũng không có ngôn từ ngào để diễn tả hết về Mẹ. Tự nơi mẹ, trong cung lòng Mẹ đã chứa đựng cả hiến chương nước trời. Biết bao phép lạ và bao kì công mà Mẹ đã làm cho chúng ta không ai lại không biết đến. Vì thế đã đến lúc để tỏ lòng yêu mến mẹ, mỗi người trong chúng ta phải đáp lại bằng hành động. Nhìn lên ánh mắt trìu mến mẹ, xin Mẹ dạy cho chúng ta biết mọi gương Mẹ qua lời Kinh Kính Mừng Maria đầy ơn phúc . Mẹ đầy tám mối phúc thật, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con cũng biết đón nhận đầy tràn ơn phúc để mỗi người trong chúng con sẽ trở thành những người thanh khiết, hiền hòa, mềm mại, nhu nhường, thương xót, khoan dung, vui tươi, không thiên vị, không giả hình. Được trở nên như vậy thì chúng ta đã được sống với mẹ ngay thiên đàng trong hiện tại. Ước gì mỗi người trong chúng ta luôn yêu mến Mẹ và trông cậy Mẹ như con thảo, hầu mai sau được cùng chung phần phước với mẹ trên thiên đàng.
Amen.