Xin mời các bạn – Thơ Dân Nam

Xin mời các bạn

Tôi 1 người điếc không sợ súng

Thơ hay văn cũng đúng cũng sai

Xin mời các bạn góp bài

Để đem Đạo đến cho người hiểu sai

Lưu truyền để lại những ai

Con cháu, xã hội, nhiều người bốn phương

Khi ta mắt nhắm tay buông

Muốn làm cũng chẳng còn phương cách làm

Bây giờ còn ở thế gian

Lời hay ý đẹp luận bàn đúng sai

Đời sau khi đọc các bài

Được sống ý nghĩa Đạo Đời giống nhau.

 

Dân Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *