Xin đừng quên các cha, các sơ! – Minh Liên chia sẻ

Tháng 11 Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho các Đẳng Linh Hồn, mà chúng ta thường gọi là tháng cầu cho các linh hồn. Và bạn cũng biết những linh hồn nơi luyện hình (đang chờ Chúa xét) họ không thể cầu nguyện cho chính họ, và họ phải nhờ vào lòng thương xót và lời cầu nguyện của tôi, của bạn, của những người đang còn sống. Chúa rất là nhân từ, Chúa tha tội, nhưng Chúa cũng rất công bằng, công bằng của Chúa là Chúa tha nhưng phải có người thực lòng thương xót và cầu nguyện cho họ. Và lẽ dĩ nhiên khỏi cần phải nói thì bạn và tôi sẽ đều cật lực cầu xin cho những người thân yêu ruột thịt của mình và có thể chúng ta cũng luôn nhớ đến những các người trong dòng họ, bạn bè thân, và các vị ân nhân nữa, thậm chí ta cũng cầu xin cho các vị trong xã hội mà ta biết họ là những người đã có công, đã có những đóng góp hữu ích cho đời sống của nhân loại vv. Nói tóm lại là chúng ta cầu nguyện cho nhiều người trong tháng hồng ân này vì ta nhớ và nghĩ đến họ, ta không quên họ, vì ta muốn báo hiếu, muốn trả ơn cho họ. Song bạn có bao giờ nghĩ đến là mình đã quên, đã không nhớ đến, đã không nghĩ đến các Cha, các Sơ, các tu sĩ đã qua đời mà cầu nguyện cho họ chưa?

Bạn chắc sẽ đồng ý với tôi là các cha, các sơ là những người đã từ bỏ hết tất cả để theo Chúa cho nên sự hy sinh của các ngài rất là to lớn và có ý nghĩa. (Lẽ dĩ nhiên không phải là gia đình nào cũng có người đi tu) nhưng là một người giáo dân ta cũng nên cầu nguyện cho các ngài. Ta cầu cho các ngài (không phải là các ngài có tội) ta cầu cho các ngài là ta bày tỏ lòng quý mến và biết ơn những việc hy sinh mà các ngài đã làm cho các giáo dân trong đó có tôi và bạn. Vì thế ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho các vị đi tu không chỉ trong tháng 11 mà thôi mà ta nên cầu cho họ trong cuộc đời của ta nữa, để cám ơn các vị, các bạn nhé.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *