XIN CHÚA THƯƠNG – THƠ DÂN NAM

Cảm tạ Chúa, hôm nay cho mưa xuống
Những chỗ cháy rừng, không có tràn lan
Người cứu người trong đám lửa nguy nan
Còn súc vật đã chết thành tro bụi
Rồi tiếp theo bệnh Côvid thế giới
Ai nhiễm vào thì đều bị cách ly
Chết một nơi, xác phải đốt cấp kỳ
Gia đình lây bệnh có khi chết hết

***

Đại dịch này người ta chết rất nhiều
Thê thảm quá xin Chúa thương cứu chữa
Người khỏi chết có được ơn của Chúa
Kẻ vô thần cũng phải cúi cổ, bái qùy
Tạ ơn Chúa những khi thoát chết
Cầu xin ơn nơi nào Chúa đến
Thế giới mọi người đều được bình an

Dân Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *