NGÀY SINH HOẠT GIỚI TRẺ 15.09.17

XIN QUÝ PHỤ HUYNH KÊU GỌI CON CHÁU MÌNH THAM GIA SINH HOẠT GIỚI TRẺ CÁC TỐI THỨ SÁU TUẦN THỨ BA TRONG THÁNG. ĐÂY LÀ CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC BIẾT DO GIỚI TRẺ VIỆT NAM CÔNG GIÁO MELBOURNE TỔ CHỨC NHẰM GIÚP CÁC CỘNG ĐOÀN. CHƯƠNG TRÌNH ĐÃ BẮT ĐẦU TỪ THÁNG TRƯỚC TẠI NHÀ XỨ TRUNG TÂM. TUY NHIÊN, RẤT ÍT BẠN TRẺ TRONG CỘNG ĐOÀN THAM DỰ. VẬY CHA THA THIẾT KÊU GỌI CÁC BAN TRẺ THAM GIA SINH HOẠT NÀY VÀO TỐI THỨ SÁU 15.09 TỚI ĐÂY LÚC 7.00PM CHO TỚI 10.30PM.
 
 

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...