Việc hút thuốc tại Trung tâm

Trong thời gian gần đây, từ Thứ Tư Lễ Tro tại Trung tâm của chúng ta xẩy ra 3 vụ cháy. Vụ cháy thứ 1 nguyên nhân từ việc chuẩn bị phụng vụ như tro và xông hương. Vụ cháy thứ 2 và 3 nguyên nhân là tàn thuốc lá trước tiền đình nhà thờ. 

Vì sự an toàn cho ngôi nhà thờ, và cho việc sinh hoạt của cộng đoàn, sau khi đã lắng nghe từ những người có trách nhiệm và giáo dân, Cộng đoàn có gắn những bản (NO SMOKING) trước và xung quanh nhà thờ để anh chị em cùng nhau bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Tuy nhiên, Cộng đoàn cũng chọn 2 khu vực an toàn hơn cho những ai hút thuốc. Tại hai khu vực này Cộng đoàn có gắn bản và hộp đựng tàn thuốc.

1. Khu vực sau chỗ đậu xe của người khuyết tật và lớn tuổi, ở phía trước nhà thờ
2. Khu vực bên hông nhà thờ và gần khu vực Ban Bảo Trì

Cám ơn Cộng đoàn

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *