Việc đậu xe tham dự Thánh lễ Chúa Nhật & các ngày lễ trọng

Kính thưa Cộng đoàn, những ngày lễ trọng trong Tuần Thánh đang đến. Số lượng anh chị em giáo dân đến tham dự Thánh lễ và cầu nguyện tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang khá đông. Vì vậy, chỗ đậu xe, và đậu xe an toàn cho từng người đến tham dự Thánh lễ là một vấn đề cho các Cha Tuyên úy, và những người có trách nhiệm suy nghĩ để cùng làm việc với nhau hầu gìn giữ sự an toàn, và tình liên đới với nhau trong Cộng đoàn chúng ta. Vì thời gian rất ngắn từ hôm nay tới những Thánh lễ trong Tam Nhật Thánh, nên cha Danh có vài đề nghị với anh chị em đang lãnh trách nhiệm trật tự, và cũng như anh chị em giáo dân trong Cộng đoàn chúng ta:

1. Kiên nhẫn và nhường nhịn nhau trong lúc lái xe vào Trung tâm, cũng như lúc lái xe ra về
2. Đón nhận sự hướng dẫn của những người trong Ban Trật Tự của Cộng đoàn
3. Sử dụng ngôn ngữ xây dựng và tôn trọng với nhau giữa anh em trong Ban Trật Tự và anh chị em giáo dân
4. Bình tĩnh khi có những sự cố xảy ra với tinh thần thông cảm với nhau để giải quyết sự việc
5. Và trên hết là, Chúa Giêsu chết để chúng ta được sống mầu nhiệm mà cả Giáo Hội đang sống trong thời gian Tam Nhật Thánh này, thì cha Danh mời gọi anh chị em trong Ban Trật Tự, cũng như anh chị em giáo dân cùng nhau hy sinh và hãm mình để hiệp thông với cái chết của Chúa Giêsu hầu cho tha nhân và bản thân mình được sống trong bình an của Chúa Phục Sinh

Cha Danh hy vọng và tin rằng tất cả những ai đến cầu nguyện và tham dự Thánh lễ tại Trung tâm chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, nguồn bình an, và sự liên đới với nhau trong tình yêu Thiên Chúa. Cám ơn Cộng đoàn.

Linh mục Phêrô Lý Trọng Danh
Tuyên úy Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *