Việc Làm Thánh Thiện – Bài viết – Dân Nam

Ta thường nghe nói đến linh hồn Thánh thiện, bạn nghĩ 2 chữ Thánh thiện như thế nào trong công viêc làm?

Khi ta giúp cho ai dù là người thân trong gia đình hay người ngoài xã hội được thoát khỏi sự nghèo, đói, hoặc đau đớn về thể xác mà ta không hề nghĩ đến chuyện lợi dụng họ hay cần họ phải nhớ ơn ta, đều này không sai nhưng đấy là 1 khía cạnh khác trong Lời Chúa dạy, đấy là yêu thương và bác aí cũng được với sự làm cho người được vui có nghĩa là đem Chúa đến với họ không phân biệt đời hay đạo xong nếu bạn không có tiền thì sao? Chúa còn dạy những việc khác nữa mà không cần phải có tiền cũng vẫn cân xứng, bạn có nhớ không? Chúa nói đều này không phải tiền bạc mà vẫn có thể bằng với đều Chúa dạy trên, có nghĩa là Chúa bảo tha thứ cho người xúc phạm hoặc làm ta buồn hoặc làm cho ta xấu hổ đấy là đều Chúa bảo tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, đều này bạn thấy không đâu có phải vay mượn hay cần có tiền mấy làm được. 

Các cha, các sơ, các vị đi tu dĩ nhiên là học và thực hành đều Thánh thiện, còn linh hồn Thánh thiện thì không phải tu mà được, tại sao? Là vì trong đời ta làm được 1 đều tốt là cứu được 1 người, và đều mà còn có ý nghĩa hơn là ta không có hoàn cảnh (điều kiện) mà ta cứ sự đến mà không từ chối có nghĩa là ta giúp nhưng với điều kiện ta gặp khó khăn nhưng ta vẫn vì sự thương cảm mà sẵn sàng không từ chối, những việc này đòi hỏi 1 sự cố gắng cả tinh thần lẫn vật chất.

Các cha, các sơ, các vị đi tu là trong cuộc đời theo Chúa, có Chúa nên các vị không quên, không bỏ cuộc. Còn các người sống trong hoàn cảnh gia đình, giầu hay nghèo đều có những sự phức tạp nếu như định làm 1 việc gì ví dụ tiền, tình cảm vợ chồng, con cái không đồng ý còn có những sự so sánh khác ta có nên làm hay không? Rất là nhiều sự không ổn, còn nếu như gạt bỏ hết làm đều thấy là tốt đẹp cho 1 người khác dù rằng họ có thể không phải là người tốt nhưng hoàn cảnh họ muốn trở lại người tốt mà ta giúp họ được ngoi lên từ sự lầm lỡ, đều này thì có thể tạm gọi là Thánh thiện( dùng chữ tạm gọi) là còn nhiều các sự việc thương tâm hơn nhiều, bạn chắc hiểu nếu như bạn gặp.

Sự Thánh thiện là ta tự tìm hiểu trong cá nhân tư tưởng của ta làm được đều gì mà ta vượt được sự khó khăn đấy là 1 đều Thánh thiện, khi mà ta sống cũng gọi là Thánh thiện, khi ta chết cũng là 1 linh hồn Thánh thiện.

Dân Nam.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *